Zhrnutie XXX. Kongresu nemocničného lekárenstva v Bratislave

V dňoch 13. — 14. októbra 2022 sa v priestoroch hotela Falkensteiner v Bratislave uskutočnil jubilejný XXX. kongres nemocničného lekárenstva. Ústrednou témou kongresu bola farmaceutická starostlivosť pre špecifi cké skupiny pacientov, ktorí si vyžadujú zvýšenú pozornosť v súvislosti s farmakoterapiou. Kongres mal tradične vysokú účasť. Odborného podujatia sa zúčastnili farmaceuti z nemocničných i verejných lekární. Počas dvoch dní odznelo v VII. blokoch spolu 33 prednášok, 1 workshop a prezentovaných bolo 8 zaujímavých posterov. Medzi prednášajúcimi boli okrem domácich aj zahraniční hostia, a to z Bruselu,Prahy, Zürichu i z Hradca Králové.

Autorka článku Mgr. Melisa Švecová, nemocničná lekáreň Nemocnice AGEL Zvolen

Lekarnik_11_2022_Nemocnicne_lekarenstvo-Svecova.pdf