Skúmanie profesie nemocničných lekární v Európe – hodnotiť a zlepšovať nemocničnú farmáciu!

Skúmanie profesie nemocničných lekární v Európe – hodnotiť a zlepšovať nemocničnú farmáciu!

Milé kolegyne a kolegovia,

V prvom rade ďakujem všetkým, ktorí prieskum EAHP „Skúmanie profesie nemocničných lekární v Európe – hodnotiť a zlepšovať nemocničnú farmáciu!“ už vyplnili.

Zároveň si Vás dovoľujem informovať, že prieskum je naďalej možné vyplniť a to až do 9. januára 2023.

Za SR máme zatiaľ 21 odpovedí, a 10 nedokončených prieskumov. Ak máte akékoľvek dotazy alebo potrebujete pomoc, neváhajte nás kontaktovať.

 

Prieskum sa vypĺňa elektronicky, jedenkrát za každú lekáreň, tu: https://www.surveymonkey.com/r/EAHPinvestigation2022

 

Prosíme, nájdite si čas na vyplnenie, vaša spätná väzba je dôležitá!

 

V prílohe vám posielame sadu otázok aj v PDF, ak by ste si odpovede chceli, pre uľahčenie vypĺňania, pripraviť vopred.

 

Spomedzi nemocničných lekárnikov, ktorí kompletne vyplnia celý prieskum, sa bude žrebovať o tieto 3 ceny:

  • 1 bezplatná registrácia na kongres EAHP (22. až 24. marca 2023)
  • 1 miesto na fakultnej večeri na kongrese EAHP (23. marca 2023)
  • 1 drink s členom predstavenstva EAHP na kongrese EAHP (22. až 24. marca 2023)

 

Nemocniční lekárnici, ktorí sa chcú zapojiť do žrebovania o ceny, musia po vyplnení prieskumu uviesť svoje meno a e-mailovú adresu.

 

V prípade akýchkoľvek otázok sme vám k dispozícii.

 

Hajnalka Komjáthy

ambasádor EAHP