Odborné články

V tejto časti prinášame odborné články z oblasti nemocničného lekárenstva

 

 

Kongresy/Konferencie/Sekcia nemocničných lekárnikov SLEK:

AKTUALITY Z ČINNOSTI SEKCIE NEMOCNIČNÝCH LEKÁRNIKOV SLEK - PharmDr. Ľubica Slimáková, MPH.  - Nemocničná lekáreň UNB – Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava

51. VALNÉ ZHROMAŽDENIE EAHP - VIRTUÁLNE STRETNUTIE CEZ ZOOM (11. – 12. 6. 2021) - PharmDr. Slávka Porubcová - Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava, PharmDr. Ľubica Slimáková, MPH - UNB Nemocnica akad. L Dérera, Bratislava, PharmDr. Hajnalka Komjáthy, PhD. - Nemocnica Agel, Komárno

REPORTÁŽ Z XXIX. KONGRESU NEMOCNIČNÉHO LEKÁRENSTVA - Mgr. Ing. Denisa Ižová

PROJEKT EURÓPSKE VYHLÁSENIA NEMOCNIČNÉHO LEKÁRENSTVA - PharmDr. Hajnalka Komjáthy, PhD. Nemocničná lekáreň Nemocnica Komárno s. r. o

I. KOMÁRŇANSKÁ ONKOLOGICKÁ KONFERENCIA - PharmDr. Katarína Hajtmanová, Lekáreň pri nemocnici, Nemocničná lekáreň, Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.

 

COVID-19:

MONOKLONÁLNE PROTILÁTKY NA LIEČBU COVID-19 - PharmDr. Ľubica Slimáková, MPH - Nemocničná lekáreň UNB – Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava

REMDEZIVIR V LIEČBE COVID-19 - PharmDr. Hajnalka Komjáthy, PhD. Nemocničná lekáreň Nemocnica Komárno s. r. o

ZINOK A SELÉN V ČASE PANDÉMIE COVID-19 - Mgr. Mária Jelšíková, Mgr. Andrea Krajčíová, PharmDr. Kristína Krajčovičová, PharmDr. Slávka Porubcová, PharmDr. Kristína Szmicseková Nemocničná lekáreň, NÚSCH, a.s

HLÁSENIE NEŽIADUCICH ÚČINKOV PO VAKCINÁCII V KOMPETENCII NEMOCNIČNÉHO FARMACEUTA - Mgr. Ľudmila Bilková a PharmDr. Ľubica Slimáková, MPH - Nemocničná lekáreň UNB – Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava

NEŽIADUCE ÚČINKY VAKCÍN PROTI KORONAVÍRUSOVÉMU OCHORENIU COVID-19 - PharmDr. Hajnalka Komjáthy, PhD. - Nemocničná lekáreň Nemocnice Agel Komárno

ASEPTICKÁ PRÍPRAVA VAKCÍNY PROTI COVID-19 V NEMOCNIČNEJ LEKÁRNI - NEMOCNIČNÉ LEKÁRNE = DÔLEŽITÁ SÚČASŤ VAKCINAČNÝCH CENTIER - PharmDr. Boris Dudík1, 2, 3, RNDr. Tibor Zonnenschein MRPharmS1, PharmDr. Ľubica Slimáková, MPH.2  - 1) Lekáreň Sv. Alžbety, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava 2) Nemocničná lekáreň UNB a SZU, Nemocnica akademika L. Dérera Kramáre, Bratislava 3) Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava

PRVÉ VAKCÍNY VOČI KORONAVÍRUSOVÉMU OCHORENIU COVID-19 - PharmDr. Hajnalka Komjáthy, PhD. Nemocnica AGEL Komárno s. r. o, Nemocničná lekáreň

OCHRANNÉ PRACOVNÉ POMÔCKY V DOBE ŠÍRENIA KORONAVÍRUSOVÉHO OCHORENIA - PharmDr. Hajnalka Komjáthy, PhD. Nemocničná lekáreň Nemocnica Komárno s. r. o

BEZPEČNOSŤ OOP V SÚVISLOSTI S COVID-19 - PharmDr. Ľubica Slimáková, MPH.  - Nemocničná lekáreň UNB – Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava

KORONAVÍRUSOVÉ OCHORENIE 2019 COVID-19 - PharmDr. Hajnalka Komjáthy, PhD. Nemocničná lekáreň Nemocnica Komárno s. r. o

 

Onkologická farmácia:

BEZPEČNÁ MANIPULÁCIA S CYTOSTATIKAMI - PharmDr. Vlasta Gombárová, MPH, MBA, MSc. Nemocničná lekáreň Národného onkologického ústavu

INTERAKCIE MEDZI CYTOSTATIKAMI A VÝŽIVOVÝMI DOPLNKAMI - PharmDr. Katarína Tóthová, Mgr. Diana Tárnoková, PharmDr. Hajnalka Komjáthy, PhD. - Nemocničná lekáreň Nemocnice AGEL Komárno

CHEMOTERAPIA V TEHOTENSTVE - PharmDr. Andrej Džongov - Národný onkologický ústav

 

Bezpečnosť farmakoterapie u rizikových skupín pacientov:

BEZPEČNÁ ANTIMIKROBIÁLNA TERAPIA U DETÍ -  Mgr. Diana Tárnoková, PharmDr. Katarína Hajtmanová, Lekáreň pri nemocnici, Nemocničná lekáreň, Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.

LIEČBA BOLESTI POČAS TEHOTENSTVA - PharmDr. Katarína Hajtmanová, Lekáreň pri nemocnici, Nemocničná lekáreň, Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.

VOĽNOPREDAJNÉ LIEKY A VÝŽIVOVÉ DOPLNKY v liečbe akútnych ochorení horných dýchacích ciest počas gravidity a dojčenia - PharmDr. Katarína Hajtmanová, Lekáreň pri nemocnici, Nemocničná lekáreň, Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.

POUŽÍVANIE PPI U PEDIATRICKÝCH PACIENTOV - Mgr. Anna Vicena, Mgr. Diana Tárnoková, PharmDr. Hajnalka Komjáthy, PhD. PharmDr. Katarína Tóthová, PharmDr. Katarína Hajtmanová, Mgr. Ildikó Polácsek - Lekáreň pri Nemocnici, Nemocničná lekáreň, Nemocnica AGEL Komárno s.r.o., MUDr. František Valacsai pediater, Hurbanovo

BEZPEČNÁ ANTIMIKROBIÁLNA TERAPIA U DETÍ - Mgr. Diana Tárnoková, PhrarmDr. Katarína Hajtmanová, Lekáreň pri nemocnici, Nemocničná lekáreň, Nemocnica AGEL Komárno s.r.o.

RIZIKÁ FARMAKOTERAPIE U STARŠÍCH PACIENTOV II. - PharmDr. Hajnalka Komjáthy, PhD. Nemocničná lekáreň Nemocnica Komárno s. r. o

 

Individuálna príprava liekov:

TABULKA RIEDENIA A PODAVANIA ANTIINFEKCNYCH LIECIV_15_12_2021 - PharmDr. Pavlína Kočišová

 

Iné:

OPIOIDNÉ ANALGETIKÁ V KLINICKEJ PRAXI - PharmDr. Katarína Hajtmanová - Lekáreň pri nemocnici, Nemocničná lekáreň Nemocnica AGEL Komárno s.r.o.

LIEKOVÉ INTERAKCIE ANALGETÍK V KLINICKEJ PRAXI  - PharmDr. Katarína Hajtmanová, PharmDr. Hajnalka Komjáthy, PhD., Lekáreň pri nemocnici, Nemocničná lekáreň, Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.

FARMAKOTERAPIA REZISTENTNEJ TUBERKULÓZY PĽÚC - PharmDr. Pavlína Dobáková - Nemocničná lekáreň, Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, Vyšné Hágy

PLAZMA - cenný zdroj proteínov využívaných v liečbe - PharmDr. Andrea Solivajsová, CSL Behring

NEDOSTATOK LIEKOV V EURÓPSKYCH NEMOCNICIACH – PROBLÉM STÁLE NARASTÁ - PharmDr. Ľubica Slimáková, MPH Predsedníčka Sekcie nemocničných lekárnikov SLeK

NAŠOU SNAHOU JE SPOLUPRACOVAŤ V MULTIDISCIPLINÁRNOM TÍME - Mgr. Peter Krajčovič, PhD