Odborné články

V tejto časti prinášame odborné články z oblasti nemocničného lekárenstva

 

 

Kongresy/Konferencie/Sekcia nemocničných lekárnikov SLEK:

PRÍSAHA NEMOCNIČNÉHO A KLINICKÉHO FARMACEUTA - MORÁLNY ASPEKT POVOLANIA - PharmDr. Vasil Šatnik, PhD., člen Prezídia a Rady Slovenskej lekárnickej komory

AKTUALITY Z ČINNOSTI SEKCIE NEMOCNIČNÝCH LEKÁRNIKOV SLEK - PharmDr. Ľubica Slimáková, MPH.  - Nemocničná lekáreň UNB – Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava


51. VALNÉ ZHROMAŽDENIE EAHP - VIRTUÁLNE STRETNUTIE CEZ ZOOM (11. – 12. 6. 2021) - PharmDr. Slávka Porubcová - Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava, PharmDr. Ľubica Slimáková, MPH - UNB Nemocnica akad. L Dérera, Bratislava, PharmDr. Hajnalka Komjáthy, PhD. - Nemocnica Agel, Komárno


REPORTÁŽ Z XXIX. KONGRESU NEMOCNIČNÉHO LEKÁRENSTVA - Mgr. Ing. Denisa Ižová


PROJEKT EURÓPSKE VYHLÁSENIA NEMOCNIČNÉHO LEKÁRENSTVA - PharmDr. Hajnalka Komjáthy, PhD. Nemocničná lekáreň Nemocnica Komárno s. r. o

I. KOMÁRŇANSKÁ ONKOLOGICKÁ KONFERENCIA - PharmDr. Katarína Hajtmanová, Lekáreň pri nemocnici, Nemocničná lekáreň, Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.


 

COVID-19:

NOVÉ MOŽNOSTI LIEČBY KORONAVÍRUSOVÉHO OCHORENIA COVID-19 - PharmDr. Hajnalka Komjáthy, PhD. Nemocničná lekáreň Nemocnica Komárno s. r. o

MONOKLONÁLNE PROTILÁTKY NA LIEČBU COVID-19 - PharmDr. Ľubica Slimáková, MPH - Nemocničná lekáreň UNB – Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava


REMDEZIVIR V LIEČBE COVID-19 - PharmDr. Hajnalka Komjáthy, PhD. Nemocničná lekáreň Nemocnica Komárno s. r. o


ZINOK A SELÉN V ČASE PANDÉMIE COVID-19 - Mgr. Mária Jelšíková, Mgr. Andrea Krajčíová, PharmDr. Kristína Krajčovičová, PharmDr. Slávka Porubcová, PharmDr. Kristína Szmicseková Nemocničná lekáreň, NÚSCH, a.s


HLÁSENIE NEŽIADUCICH ÚČINKOV PO VAKCINÁCII V KOMPETENCII NEMOCNIČNÉHO FARMACEUTA - Mgr. Ľudmila Bilková a PharmDr. Ľubica Slimáková, MPH - Nemocničná lekáreň UNB – Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava


NEŽIADUCE ÚČINKY VAKCÍN PROTI KORONAVÍRUSOVÉMU OCHORENIU COVID-19 - PharmDr. Hajnalka Komjáthy, PhD. - Nemocničná lekáreň Nemocnice Agel Komárno


ASEPTICKÁ PRÍPRAVA VAKCÍNY PROTI COVID-19 V NEMOCNIČNEJ LEKÁRNI - NEMOCNIČNÉ LEKÁRNE = DÔLEŽITÁ SÚČASŤ VAKCINAČNÝCH CENTIER - PharmDr. Boris Dudík1, 2, 3, RNDr. Tibor Zonnenschein MRPharmS1, PharmDr. Ľubica Slimáková, MPH.2  - 1) Lekáreň Sv. Alžbety, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava 2) Nemocničná lekáreň UNB a SZU, Nemocnica akademika L. Dérera Kramáre, Bratislava 3) Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava


PRVÉ VAKCÍNY VOČI KORONAVÍRUSOVÉMU OCHORENIU COVID-19 - PharmDr. Hajnalka Komjáthy, PhD. Nemocnica AGEL Komárno s. r. o, Nemocničná lekáreň


OCHRANNÉ PRACOVNÉ POMÔCKY V DOBE ŠÍRENIA KORONAVÍRUSOVÉHO OCHORENIA - PharmDr. Hajnalka Komjáthy, PhD. Nemocničná lekáreň Nemocnica Komárno s. r. o


BEZPEČNOSŤ OOP V SÚVISLOSTI S COVID-19 - PharmDr. Ľubica Slimáková, MPH.  - Nemocničná lekáreň UNB – Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava


KORONAVÍRUSOVÉ OCHORENIE 2019 COVID-19 - PharmDr. Hajnalka Komjáthy, PhD. Nemocničná lekáreň Nemocnica Komárno s. r. o


 

Onkologická farmácia:

BEZPEČNÁ CHEMOTERAPIA DOMA - Sprievodca pre onkologických pacientov a ich rodiny


BEZPEČNÁ MANIPULÁCIA S CYTOSTATIKAMI - PharmDr. Vlasta Gombárová, MPH, MBA, MSc. Nemocničná lekáreň Národného onkologického ústavu


INTERAKCIE MEDZI CYTOSTATIKAMI A VÝŽIVOVÝMI DOPLNKAMI - PharmDr. Katarína Tóthová, Mgr. Diana Tárnoková, PharmDr. Hajnalka Komjáthy, PhD. - Nemocničná lekáreň Nemocnice AGEL Komárno


CHEMOTERAPIA V TEHOTENSTVE - PharmDr. Andrej Džongov - Národný onkologický ústav


 

Bezpečnosť farmakoterapie u rizikových skupín pacientov:

BEZPEČNÁ ANTIMIKROBIÁLNA TERAPIA U DETÍ -  Mgr. Diana Tárnoková, PharmDr. Katarína Hajtmanová, Lekáreň pri nemocnici, Nemocničná lekáreň, Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.


LIEČBA BOLESTI POČAS TEHOTENSTVA - PharmDr. Katarína Hajtmanová, Lekáreň pri nemocnici, Nemocničná lekáreň, Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.


VOĽNOPREDAJNÉ LIEKY A VÝŽIVOVÉ DOPLNKY v liečbe akútnych ochorení horných dýchacích ciest počas gravidity a dojčenia - PharmDr. Katarína Hajtmanová, Lekáreň pri nemocnici, Nemocničná lekáreň, Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.


POUŽÍVANIE PPI U PEDIATRICKÝCH PACIENTOV - Mgr. Anna Vicena, Mgr. Diana Tárnoková, PharmDr. Hajnalka Komjáthy, PhD. PharmDr. Katarína Tóthová, PharmDr. Katarína Hajtmanová, Mgr. Ildikó Polácsek - Lekáreň pri Nemocnici, Nemocničná lekáreň, Nemocnica AGEL Komárno s.r.o., MUDr. František Valacsai pediater, Hurbanovo


BEZPEČNÁ ANTIMIKROBIÁLNA TERAPIA U DETÍ - Mgr. Diana Tárnoková, PhrarmDr. Katarína Hajtmanová, Lekáreň pri nemocnici, Nemocničná lekáreň, Nemocnica AGEL Komárno s.r.o.


RIZIKÁ FARMAKOTERAPIE U STARŠÍCH PACIENTOV II. - PharmDr. Hajnalka Komjáthy, PhD. Nemocničná lekáreň Nemocnica Komárno s. r. o


 

Individuálna príprava liekov:

TABULKA RIEDENIA A PODAVANIA ANTIINFEKCNYCH LIECIV_15_12_2021 - PharmDr. Pavlína Kočišová


 

Iné:

OPIOIDNÉ ANALGETIKÁ V KLINICKEJ PRAXI - PharmDr. Katarína Hajtmanová - Lekáreň pri nemocnici, Nemocničná lekáreň Nemocnica AGEL Komárno s.r.o.


LIEKOVÉ INTERAKCIE ANALGETÍK V KLINICKEJ PRAXI  - PharmDr. Katarína Hajtmanová, PharmDr. Hajnalka Komjáthy, PhD., Lekáreň pri nemocnici, Nemocničná lekáreň, Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.


FARMAKOTERAPIA REZISTENTNEJ TUBERKULÓZY PĽÚC - PharmDr. Pavlína Dobáková - Nemocničná lekáreň, Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, Vyšné Hágy


PLAZMA - cenný zdroj proteínov využívaných v liečbe - PharmDr. Andrea Solivajsová, CSL Behring


NEDOSTATOK LIEKOV V EURÓPSKYCH NEMOCNICIACH – PROBLÉM STÁLE NARASTÁ - PharmDr. Ľubica Slimáková, MPH Predsedníčka Sekcie nemocničných lekárnikov SLeK


NAŠOU SNAHOU JE SPOLUPRACOVAŤ V MULTIDISCIPLINÁRNOM TÍME - Mgr. Peter Krajčovič, PhD