Sekcia nemocničných lekárnikov

O sekcii

Sekcia nemocničných lekárnikov Slovenskej lekárnickej komory vznikla v roku 1994 vo forme samostatnej odbornej sekcie Slovenskej leárnickej komory (SLeK) ako dobrovoľné združenie nemocničných lekárnikov, reprezentujúce a definujúce ich potreby a požiadavky.

Viac informácii

 

 

>>Posledné aktuality<<

Sekcia nemocničných lekárnikov je odbornou sekciou Slovenskej lekárnickej komory. Združuje farmaceutov, ktorí sú členmi SLeK a zároveň pracujú v nemocnici. Sekcia rieši špecifické otázky výkonu povolania nemocničného farmaceuta, zabezpečuje komunikáciu medzi členmi, výmenu odborných informácií, každoročne organizuje Kongres nemocničného lekárenstva.