Kongres 2023

Kongres 2023

XXXI. Kongres nemocničnej farmácie

 

PARTNERI KONGRESU

Obrázková galéria

ODBORNÝ PROGRAM v .pdf formáte na stiahnutie

 

                          PIATOK 13. októbra 2023  
     
7:30 – 18:00 Registrácia účastníkov Foyer
8:30 – 10:45 Slávnostné otvorenie kongresu Harmony Hall
  I. blok prednášok Harmony Hall
  predsedníctvo: Slimáková Ľ., Komjáthy H.  
  European Perspectives of Hospital Pharmacy - A need for change or a change of needs? 20´
  Süle A. - Prezident EAHP (Brusel)  
  Inovácia preskripcie a dispenzácie – pacientsky orientovaný proces 20´
  Sukeľ O. – Prezident SLeK (Bratislava)  
  Steering Shortages Through Recognising Patient Needs 20´
  Miljković N. (Belehrad)  
  Diskusia 15´
10:45 – 11:15 Prestávka Foyer
11:15 – 12:45 II. blok prednášok Harmony Hall
  predsedníctvo: Porubcová S., Štricová A.  
  Koncepce oboru nemocniční farmacie v ČR verze 2022 15´
  Hojný M. (Praha)  
  Očkovanie proti chrípke v lekárňach – vzdelávanie a tvorba štandardov 15´
  Klimas J. (Bratislava)  
  Audit jako součást ATB stewardship – naše zkušenosti 15´
  Heislerová M., Paterová P., Novosadová M., Rozsívalová P., Drábková H. (Hradec Králové)  
  Farmakoterapia na konci života 15´
  Škripeková A. (Bratislava)  
  Ako informovať pacienta o rizikách a prínosoch liečby 15´
  Sýkora J. (Bratislava)  
  Diskusia 15´
12:45 – 13:15 Stretnutie pracovných skupín Sekcie NL SLeK Harmony Hall
12:15 – 14:15 Prestávka OBED Reštaurácia
14:00 – 14:15 Actual trends in medical gloving related to health and safety Harmony Hall
  Ovidiu Nitisor – Ansell Company  
  Prednáška podporená firmou Perfect Distribution a.s.  
14:20 – 15:50 Workshop Boardroom 2
  Ako získať to najlepšie z uzavretého systému ICU Medical pre cytotoxické prípravky 90´
  Bordoni M., Garella G., Milanský J. (ICU Medical a Neomedica s.r.o.)  
14:15 – 16:00 III. blok prednášok Harmony Hall
  predsedníctvo: Kočišová P., Binó M.  
  Terapeutické monitorovanie liekov včera, dnes a zajtra... 15´
  Göböová M., Fábriková M., Vaňo I. (Nitra)  
  TDM azathioprínu pomocou jeho metabolitov u transplantovaného pacienta 15´
  Chrapková K. (Praha)  
  Farmácia v dobe umelej inteligencie 15´
  Krupinský P. (Martin)  
  Praktické využitie umelej inteligencie v klinickej farmácii 15´
  Vraná L. – Datlowe a.s. (Praha)  
  Predlekársky skríning - miesto farmaceuta v prevencii chronických ochorení 15´
  Jeník P. , Matejka, P., Holécyová M. (Košice)  
  Príprava nebezpečných liečiv v praxi 15´
  Petrželová M., Harapátová D. (Praha)  
  prednáška podporená firmou Fagron a.s.  
  Diskusia 15ˇ
14:00 – 16:00 Mobilný sekretariát SLeK Foyer
  možnosť poradenstva a ohlásenia zmien do registra farmaceutov 120´
15:30 – 16:00 Stretnutie predsedníctva Sekcie nemocničných lekárnikov SLeK Melody Suite
  s partnermi kongresu  
16:00 – 16:30 Prestávka Foyer
16:30 – 18:00 IV. blok prednášok a prezentácie posterov Harmony Hall
  predsedníctvo: Porubcová S., Šatnik V.  
  S čím sa BORÝme v Boroch? Nové výzvy v nemocničnej lekárni v Nemocnici Bory 15´
  Doršic L., Fuchsová M. (Bratislava)  
  Parenterálne lieky v nemocnici - výzvy a ciele pre farmaceutickú starostlivosť 15´
  Dudík B., Babiak E. (Bratislava)  
  Off label liečba bifosfonátmi u detí s Osteogenesis imperfecta 15´
  Kákošová V., Tichá Ľ. (Bratislava)  
  Diskusia 10ˇ
  Kompatibilita zmesí lokálneho anestetika a kortikosteroidu pri periradikulárnom podaní v liečbe radikulárnej bolesti
  Slezáková V., Drobný M. (Bratislava)  
  Posilnenie starostlivosti o pacienta: Zavedenie prípravy totálnej parenterálnej výživy v NÚSCH, a.s.
  Čendula R., Krajčiová A., Szmicseková K., Porubcová S. (Bratislava)  
  Antiinfekčná liečba u pacientov s cirhózou pečene
  Gavendová M. (Banská Bystrica)  
  Prvé skúsenosti s TDM
  Horváthová A., Komjáthy H., Tóthová K., Tárnoková D., Gálová Cs., Hajtmanová K. (Komárno)  
  Deň klinického farmaceuta v SÚSCCH a.s.
  Šatnik V., Hrudková Z., Olbertová D., Holécyová M., Gótsová M.  
     
od 19:00 Spoločné stretnutie odborníkov Carlton Hall
     
  SOBOTA 14. októbra 2023  
     
8:00 – 15:00 Registrácia účastníkov Foyer
8:30 – 10:00 Workshop pre prihlásených vedúcich farmaceutov Boardroom 2
  Tréning mäkkých zručností („soft skills“) - I. časť 90´
  Kollerová V. - AGEL SSC a.s. (Bratislava)  
8:30 – 10:15 V. blok prednášok Harmony Hall
  predsedníctvo: Švecová M., Sýkora J.  
  9+2 roky ve výboru EAHP. Proč je důležité zapojení farmaceutů z našeho regionu do dění v Evropě? 15´
  Horák P. (Praha)  
  Edukovaný pacient = adherentný pacient? 15´
  Porubcová S., Lajtmanová K., Szmicseková K. (Bratislava)  
  Kardioplegia v kardiochirurgii 15´
  Lupták J. (Bratislava)  
  Kardioplegické roztoky ako súčasť aseptickej prípravy v nemocničnej lekárni 15´
  Šatnik V. (Banská Bystrica)  
  Alternatíva papaverínu pri dilatácii štepov používaných pri aortokoronárnom bypasse 15´
  Lajtmanová K., Slezáková V. (Bratislava)  
  Farmakoterapia starších hospitalizovaných pacientov 15´
  Prášilová S., Oleárová A., Stašová O., Kalina M., Klimas J. (Bratislava)  
  Diskusia 15´
9:30 – 11:30 Workshop Boardroom 1
  Vykonávanie vyšetrení v lekárni – praktické ukážky s možným vyhodnotením rizík vybraných ochorení 120´
  Jeník P. (Košice)  
10:15 – 10:45 Prestávka Foyer
10:45 – 12:15 Workshop pre prihlásených vedúcich farmaceutov Boardroom 2
  Tréning mäkkých zručností („soft skills“) - II. časť 90´
  Kollerová V. - AGEL SSC a.s. (Bratislava)  
10:45 – 12:15 VI. blok prednášok Harmony Hall
  Predsedníctvo: Štricová A., Dudík B.  
  Prečo je dôležité presné dávkovanie cytostatík? 15´
  Gombárová V. (Bratislava)  
  Prednáška podporená spoločnosťou Servier  
  Príprava cytostatík a klinická farmácia v onkológii 15´
  Sýkora J., Gombárová V., Skokanová Krempaská L., Valoušková M., Džongov A. (Bratislava)  
  Extravazace cytostatických látek – o co jde a jak může farmaceut pomoci 15´
  Koláčková P., Podžubanová M. (Praha)  
  Liekové interakcie a inovatívna liečba v onkológii 15´
  Gombárová V. (Bratislava)  
  Prednáška podporená spoločnosťou AstraZeneca  
  Nové výzvy v nukleárnej farmácii 15´
  Púčať P. (Ružomberok)  
  Diskusia 15´
12:15 – 12:30 Správne váženie a meranie teplôt v nemocničnej lekárni 15´
  Hrouzek J, Hazucha R. - Hermes LabSystems, s.r.o. (Bratislava)  
12:00 – 13:30 Prestávka OBED Reštaurácia
13:15 – 14:45 VII. blok prednášok Harmony Hall
  Predsedníctvo: Slimáková Ľ., Komjáthy H.  
  Zásady efektívneho výberového procesu zamestnanca 15´
  Karlíková L. (Bratislava)  
  Úloha nemocničného farmaceuta v akreditačnom procese ZZ 15´
  Komjáthy H. (Komárno)  
  UDI- komplikácia alebo benefit? 15´
  Štricová A. (Banská Bystrica)  
  Výzvy a problémy vo svete zdravotníckych pomôcok - pohľad nemocničného farmaceuta 15´
  Szmicseková K. (Bratislava)  
  Aktuálna problematika nemocničného lekárenstva 15´
  – aktivity Sekcie nemocničných lekárnikov SLeK  
  Slimáková Ľ. (Bratislava)  
  Diskusia 15´
14:45 – 15:00 KVÍZ Harmony Hall
  Preverte si svoju pamäť! (Aj rýchlosť sa počíta!)  
  obľúbená súťaž o zaujímavé ceny  
15:00 – 15:15 Záver kongresu Harmony Hall
  Ukončenie XXXI. Kongresu nemocničného lekárenstva  
  Slimáková Ľ. (Bratislava)