European Association of Hospital Pharmacists

V dňoch od 23. - 25. marca 2022 sa bude vo Viedni konať 26. EAHP kongres nemocničných lekárnikov:

26th Congress - Hospital pharmacists – changing roles in a changing world.

Viac informácií o kongrese sa dozviete na tejto adrese https://www.eahp.eu/congresses

 

 


 

EAHP (European Association of Hospital Pharmacists) 

 

Európska asociácia nemocničných lekárnikov reprezentuje viac ako 19 tisíc nemocničných lekárnikov v 35 európskych krajinách. Ako jediná asociácia národných organizácií reprezentuje nemocničných lekárnikov na európskej a medzinárodnej úrovni. Rozvíja profesiu nemocničného lekárnika v rámci Európy za účelom zaistenia kontinuálneho zlepšovania výslednej liečby a starostlivosti o pacientov v podmienkach nemocnice. http://www.eahp.eu


Delegáti valného zhromaždenia: PharmDr. Ľubica Slimáková, MPH, PharmDr. Hajnalka Komjáthy PhD. a PharmDr. Slávka Porubcová

Ambasádor projektu implementácie vyhlásení nemocničného lekárenstva: PharmDr. Hajnalka Komjáthy PhD.

Člen vedeckého výboru (Scientific committee): doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc.

Projekt spoločného vzdelávacieho rámca (Common training framework): doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc.

Člen pracovnej skupiny pre automatizovaný manažment liekov (Automated Medication Management): PharmDr. Ľuboš Doršic


Vyhlásenia európskeho nemocničného lekárenstva

Je to súbor štandardov nemocničnej lekárenskej praxe, ktoré boli v roku 2014 zostavené a publikované EAHP pre európske zdravotnícke systéme, s cieľom zabezpečiť bezpečné, efektívne a optimálne používanie liekov v spolupráci s multidisciplinárnymi tímami. Sú to vyjadrenia spoločne dohodnuté s európskymi pacientskymi a profesijnými organizáciami o tom, čo by mal každý európsky zdravotnícky systém dosiahnuť v rámci poskytovania nemocničnej lekárenskej starostlivosti. Vyhlásenia európskeho nemocničného lekárenstva a Slovník pojmov v Slovenskom jazyku.


Implementácia Vyhlásení európskeho nemocničného lekárenstva

EAHP spolu s národnými asociáciami pracuje na úplnom zavedení Európskych vyhlásení nemocničného lekárenstva v jej členských krajinách. http://statements.eahp.eu/about/implementation-plan