Kontakty

Sekcia nemocničných lekárnikov Slovenskej lekárnickej komory

 

E-mailové kontakty

sekcianl@slek.sk

sekretariat@slek.sk

 

Telefonický kontakt

+421 902 416 418