Sekcia nemocničných lekárnikov Slovenskej lekárnickej komory

Sekcia nemocničných lekárnikov Slovenskej lekárnickej komory vznikla v roku 1994 vo forme samostatnej odbornej sekcie Slovenskej lekárnickej komory (SLeK) ako dobrovoľné združenie nemocničných lekárnikov, reprezentujúce a definujúce ich potreby a požiadavky. Okrem participácie na tvorbe farmaceutickej legislatívy, sekcia zabezpečuje pre nemocničných lekárnikov rôzne vzdelávacie aktivity. Každoročne organizuje Kongres nemocničného lekárenstva, rôzne tematické kurzy a pod. Od roku 1996 je Sekcia nemocničných lekárnikov SLeK začlenená do Európskej asociácie nemocničných lekárnikov (EAHP – European Association of Hospital Pharmacists). To umožňuje slovenským nemocničným lekárnikom aktívnu účasť na vzdelávacích aktivitách a kongresoch organizovaných EAHP a tiež participáciu na tvorbe dokumentov a formovaní politiky EAHP. Slovenskí nemocniční lekárnici aktívne spolupracujú aj so sekciou nemocničnej farmácie Medzinárodnej farmaceutickej federácie (FIP).


Predsedníctvo Sekcie nemocničných lekárnikov

PharmDr. Ľubica Slimáková, MPH – predseda sekcie


PharmDr. Hajnalka Komjáthy, PhD. – podpredseda sekcie

 

PharmDr. Vasil Šatnik, PhD. - člen

PharmDr. Zuzana Mačeková - člen

PharmDr. Eva Rybáková - člen 

PharmDr. Adriana Ďurčanská - člen


Čo robia nemocniční lekárnici?