Sekcia nemocničných lekárnikov Slovenskej lekárnickej komory

Sekcia nemocničných lekárnikov Slovenskej lekárnickej komory vznikla v roku 1994 vo forme samostatnej odbornej sekcie Slovenskej lekárnickej komory (SLeK) ako dobrovoľné združenie nemocničných lekárnikov, reprezentujúce a definujúce ich potreby a požiadavky. Okrem participácie na tvorbe farmaceutickej legislatívy, sekcia zabezpečuje pre nemocničných lekárnikov rôzne vzdelávacie aktivity. Každoročne organizuje Kongres nemocničného lekárenstva, rôzne tematické kurzy a pod.

Od roku 1996 je Sekcia nemocničných lekárnikov SLeK začlenená do Európskej asociácie nemocničných lekárnikov (EAHP – European Association of Hospital Pharmacists). To umožňuje slovenským nemocničným lekárnikom aktívnu účasť na vzdelávacích aktivitách a kongresoch organizovaných EAHP a tiež participáciu na tvorbe dokumentov a formovaní politiky EAHP.

Slovenskí nemocniční lekárnici aktívne spolupracujú aj so sekciou nemocničnej farmácie Medzinárodnej farmaceutickej federácie (FIP).

 

 

 

Predsedníctvo sekcie nemocničných lekárnikov


 

Predseda sekcie

PharmDr. Ľubica Slimákova, MPH

 

Podpredseda sekcie

PharmDr. Hajnalka Komjáthy, PhD.

 

Ostatní členovia


PharmDr. Slávka Porubcová

PharmDr. Zuzana Mačeková

Mgr. Jakub Zima

Mgr. Katarína Pišová

Mgr. Lenka Lašová

Mgr. Melisa Švecová

PharmDr. Roman Pavelka, MPH


 

Čo robia nemocniční lekárnici?