Kongres 2021

Sekcia nemocničných lekárnikov Slovenskej lekárnickej komory usporiadala už XXIX. Kongres nemocničného lekárenstva. Témou bola "Bezpečnosť pacienta – priorita nemocničného farmaceuta". Sme radi, že po ročnej prestávke sme sa opäť mohli stretnúť aj osobne. Pre tých, ktorí sa kongresu zúčastnili, ale aj pre všetkých ostatných sme pripravili niektoré z prednášok aj v .pdf formáte. Prednášky si môžete pozrieť nižšie. 

 

Odborný program XXIX. Kongresu nemocničného lekárenstva

 

Prednášky vo formáte .pdf:

Pegaspargáza: farmakologické a farmaceutické špecifiká – Martin Lichý (Bratislava)

PHOENIX – distribúcia liekov v nemocničných lekárňach

Kompetencia nemocničného lekárnika musí byť rešpektovaná! – Ivan Humeník, (Bratislava)

Plazma - cenný zdroj proteínov využívaných v liečbe - Andrea Solivajsová (Bratislava)

Kontrola liečiv a pomocných látok – Zuzana Sárazová (Bratislava)

Hlásenie nežiaducich účinkov pri off-label použití – Monika Čičová (Bratislava)

Vzťah nemocničného farmaceuta a bezpečnosti pacienta v reformnej legislatíve – Ondrej Sukeľ (Bratislava)

Úloha ŠÚKL v čase pandémie – Zuzana Baťová (Bratislava)

Zavedení přípravků genové terapie do praxe ve fakultní nemocnici a jehodopad na práci farmaceuta - PharmDr. Petr Horák (Praha)

SAT – self-assessment tool (spoločné vyplnenie nástroja na vlastné vyhodnotenie) - Komjáthy H. (Komárno)

Vedecké dôkazy o bezpečnosti a účinnosti biosimilárov v onkológii - Klimas J. (Bratislava)

Inklisiran - inovativna alternatíva liečby inhibítormi PCSK9 - Šatnik V. (Banská Bystrica)

Nozokomiálne nákazy v ére rastúcej antibiotickej rezistencie - Pašková J., Podolínska M. (Bratislava)

Terapeutické monitorovanie hladín vankomycínu u onkologických pacientov - Búciová N., Vojtech I., Kiliánová Z. (Bratislava)

Predpisovanie chemoterapie v klinickej praxi a SPC - Džongov A., Sýkora J., Skokanová Krempaská L., Gombárová V. (Bratislava)

Onkologický pacient jako zdroj kontaminace - pilotní monitoring reziduí cytostatik v domácnostech - Doležalová L., Bláhová L., Kuta J., Kozáková Š., Bláha L. (Brno)

Nal-IRI – nanolipozomálny pegylovaný irinotekán – mechanizmus účinku a depozície - Sýkora J. (Bratislava)

Mimoriadne dovozy - problémy a riešenia - M. Dunda, Med-Art spol. s r.o. (Nitra)

Ohrozuje nedostupnosť liekov bezpečnosť farmakoterapie pacienta? - Porubcová S. (Bratislava), Krajčovičová K. (Bratislava), Szmicseková K. (Bratislava)

Bezpečnosť pacienta z pohľadu nemocničného lekárnika - Komjáthy H. (Komárno)

Špecializačné a certifikačné vzdelávanie farmaceutov a farmaceutických laborantov v SR - Sýkora J. (Bratislava)

Spolupráca ŠÚKL pri vypracovaní Európskeho liekopisu - Wiesner E. (Bratislava)

Pandemie COVID-19 jako příležitost pro nemocniční farmacii - Hojný M. (Praha)

Manažment pacienta hospitalizovaného s COVID-19 - Koščálová A. (Bratislava) - prednáška podporená firmou GILEAD

Hospitálska Lekáreň sv. Alžbety. Kontinuita 270 ročnej lekárne s príbehom - Zonnenschein T.,Kiňová Sepová H., Králik T., Bartúnek A. (Bratislava, Košice)

Farmaceutické konzultácie v odd. výdaja pre verejnosť - Vaľková K., Slimáková Ľ, Tarbajová Z., Hrivnáková A., Puchoň E. (Bratislava)

Racionálny výber OOPP nielen v čase pandémie - Štricová A. (Banská Bystrica)

Ako môže správna interpretácia dát zvýšiť bezpečnosť pacienta? - Smatana M. (Bratislava)

Aktuality z činnosti Sekcie nemocničných lekárnikov SLeK - Slimáková Ľ. (Bratislava