Užitočné linky využiteľné v praxi

Nedostatkové lieky

Oznámenie o prvom uvedení prerušení, zrušení alebo obnovení dodávok humánneho lieku na slovenský trh

Výpadky liekov v zahraničí

 

Mimoriadny dovoz liekov

Antidotá

Príprava liečiv a kontrola liečiv

Databáza receptúr individuálne pripravovaných liekov na Slovensku

 

Klinická farmácia

Antimikrobiálny stewardship