Užitočné linky využiteľné v praxi

Nedostatkové lieky

Oznámenie o prvom uvedení, prerušení, zrušení alebo obnovení dodávok humánneho lieku na slovenský trh

Rôzne databázy nedostatkových liekov ponúkajúce okrem iného aj alternatívy k vypadnutým liekom

 

Mimoriadny dovoz liekov

Aktuálny zoznam platných skupinových povolení

Tlačivá žiadostí o skupinové a individuálne povolenie neregistrovaného lieku

 

Antidotá

Aktualizované informácie ohľadom používania antidot vrátane zoznamu neregistrovaných antidot s uvedením indikácií

 

Príprava liečiv a kontrola liečiv

Databáza receptúr individuálne pripravovaných liekov na Slovensku

Databáza týkajúca sa stability a kompatibility liekov.

Tabuľka riedenia injekčných a infúznych liekov.

 

Klinická farmácia

Ostatné