1. EAHP BOOST, European Association of Hospital Pharmacists (EAHP), Florencia, Taliansko

27.-28. september 2024: 1. EAHP BOOST, European Association of Hospital Pharmacists (EAHP), Florencia, Taliansko

Pridajte sa k medzinárodnej komunite nemocničných farmaceutov na podujatí EAHP BOOST s témou „Humanizácia vysoko-technologickej lekárne“. Toto podujatie ponúka jedinečnú príležitosť na získanie nových poznatkov, výmenu skúseností a nadviazanie medzinárodných kontaktov. Počas dvoch poučných dní sa toto podujatie ponorí do pokročilej automatizácie procesov za zachovania ľudského prístupu v lekárenskej praxi.

 

Viac informácií a registrácia: EAHP BOOST | European Association of Hospital Pharmacists