29. Kongres EAHP, Kodaň, Dánsko

12.-14. marec 2025: 29. Kongres EAHP, Kodaň, Dánsko

Nemocniční farmaceuti z celej Európy budú mať opäť príležitosť podeliť sa o svoje odborné znalosti a najnovší vývoj v praxi s cieľom zlepšiť výsledky pacientov prostredníctvom partnerstiev a sietí zameraných na vzdelávanie a výchovu. Témou kongresu je „Farmácia zameraná na človeka: navigácia v digitálnom zdraví“. Kongres nás všetkých priblíži k zmene, pokroku a hodnoteniu toho, čo dnes poskytujeme pacientom hľadajúcim farmaceutickú starostlivosť v európskych nemocniciach a systémoch zdravotnej starostlivosti v komplexných digitálnych infraštruktúrach. Okrem toho sa kongres koná v časoch generačnej reformy farmaceutickej legislatívy, čo znamená začiatok rôznych prístupov k digitálnemu prostrediu, kde sa prepája bezproblémová starostlivosť zameraná na pacienta, pričom sa zabezpečuje bezpečné poskytovanie zdravotnej starostlivosti a optimalizujú sa zdravotné výsledky.

Viac informácií a registrácia: 29th Congress of the EAHP | European Association of Hospital Pharmacists