XLIX. Lekárnické dni Milan Lehkého SFS SLS

6.september 2024

XLIX. Lekárnické dni Milana Lehkého SFS SLS, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Témou tohto ročníka je „Ženské zdravie – Kam sme sa posunuli”.

Hoci ženy žijú v priemere dlhšie ako muži, prežijú signifikantne väčšiu časť života v horšom zdraví. Málo pozornosti sa v rámci zdravotnej starostlivosti venuje ochoreniam alebo stavom, ktoré sa týkajú iba žien, ako sú napríklad endometrióza alebo menopauza. Sexuálne zdravie žien je ešte stále pokryté rúškom tajomstva. Výskyt rakoviny prsníka sa zvyšuje, prevencia zaostáva. Je čas sa pozrieť na to, kde sa v rôznych aspektoch starostlivosti o ženské zdravie na Slovensku nachádzame. A čo môžeme urobiť, aby sme to posunuli o kúsok ďalej. Edukácia je prvým krokom. Veríme, že sa pridáte.

 

Viac informácií a registrácia: XLIX. LEKÁRNICKÉ DNI MILANA LEHKÉHO SLOVENSKEJ FARMACEUTICKEJ SPOLOČNOSTI SLS | FARMI-PROFI (farmiprofi.sk)