28. Kongres nemocniční farmacie

15.-17. november 2024: 28. Kongres nemocniční farmacie 2024, Brno, Česká republika

Toto významné podujatie českých kolegov poskytuje platformu pre odborníkov na prezentáciu inovatívnych riešení a diskusiu o aktuálnych témach v oblasti nemocničnej farmácie. Tento rok je hlavnou témou „Moderní a cílená léčba revmatických a gastroenterologických onemocnění“. Nezmeškajte túto príležitosť na vzdelávanie a sieťovanie s poprednými expertmi z odboru.

 

Viac informácií a registrácia: 28. Kongres nemocniční farmacie 2024 | Brno (nemfarm.cz)