COVID-19

NOVÉ MOŽNOSTI LIEČBY KORONAVÍRUSOVÉHO OCHORENIA COVID-19 - PharmDr. Hajnalka Komjáthy, PhD. Nemocničná lekáreň Nemocnica Komárno s. r. o

MONOKLONÁLNE PROTILÁTKY NA LIEČBU COVID-19 - PharmDr. Ľubica Slimáková, MPH - Nemocničná lekáreň UNB – Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava


REMDEZIVIR V LIEČBE COVID-19 - PharmDr. Hajnalka Komjáthy, PhD. Nemocničná lekáreň Nemocnica Komárno s. r. o


ZINOK A SELÉN V ČASE PANDÉMIE COVID-19 - Mgr. Mária Jelšíková, Mgr. Andrea Krajčíová, PharmDr. Kristína Krajčovičová, PharmDr. Slávka Porubcová, PharmDr. Kristína Szmicseková Nemocničná lekáreň, NÚSCH, a.s


HLÁSENIE NEŽIADUCICH ÚČINKOV PO VAKCINÁCII V KOMPETENCII NEMOCNIČNÉHO FARMACEUTA - Mgr. Ľudmila Bilková a PharmDr. Ľubica Slimáková, MPH - Nemocničná lekáreň UNB – Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava


NEŽIADUCE ÚČINKY VAKCÍN PROTI KORONAVÍRUSOVÉMU OCHORENIU COVID-19 - PharmDr. Hajnalka Komjáthy, PhD. - Nemocničná lekáreň Nemocnice Agel Komárno


ASEPTICKÁ PRÍPRAVA VAKCÍNY PROTI COVID-19 V NEMOCNIČNEJ LEKÁRNI - NEMOCNIČNÉ LEKÁRNE = DÔLEŽITÁ SÚČASŤ VAKCINAČNÝCH CENTIER - PharmDr. Boris Dudík1, 2, 3, RNDr. Tibor Zonnenschein MRPharmS1, PharmDr. Ľubica Slimáková, MPH.2  - 1) Lekáreň Sv. Alžbety, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava 2) Nemocničná lekáreň UNB a SZU, Nemocnica akademika L. Dérera Kramáre, Bratislava 3) Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava


PRVÉ VAKCÍNY VOČI KORONAVÍRUSOVÉMU OCHORENIU COVID-19 - PharmDr. Hajnalka Komjáthy, PhD. Nemocnica AGEL Komárno s. r. o, Nemocničná lekáreň


OCHRANNÉ PRACOVNÉ POMÔCKY V DOBE ŠÍRENIA KORONAVÍRUSOVÉHO OCHORENIA - PharmDr. Hajnalka Komjáthy, PhD. Nemocničná lekáreň Nemocnica Komárno s. r. o


BEZPEČNOSŤ OOP V SÚVISLOSTI S COVID-19 - PharmDr. Ľubica Slimáková, MPH.  - Nemocničná lekáreň UNB – Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava


KORONAVÍRUSOVÉ OCHORENIE 2019 COVID-19 - PharmDr. Hajnalka Komjáthy, PhD. Nemocničná lekáreň Nemocnica Komárno s. r. o